top of page

Panksepp İçin Duygular

Yazar / Author: Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Özkarar Gradwohl

Atıf için / Cite this: Özkarar-Gradwohl, F. G. (2021). Panksepp için duygular. Psikoteori Dergisi, 2(2), 1-2.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page