top of page

Bilincin Zor Probleminde Bazı Anti-epifenomenalist Bilimsel Yaklaşımlar: Bir Derleme Çalışması

Yazar / Author: Emir H. Özel, Gizem Gül Akbaş, Akın Akbulut

Atıf için / Cite this: Kuran, N. (2021). Özel, E. H., Akbaş, G. G. & Akbulut, A. (2021). Bilincin zor probleminde bazı anti-epifenomenalist bilimsel yaklaşımlar: Bir derleme çalışması. Psikoteori Dergisi, 2(2), 37-51.

Özet: Epifenomenalizm bilinç problemine getirilmiş düalist bir çözüm olarak bilimsel açıdan sorunlu bir kuramdır. Bu çalışmada epifenomenalizmi açık ve kapalı bir şekilde yanlışlayan kuramcılar derlenmiştir. Epifenomenalizmi açık bir şekilde eleştiren kuramcılar arasında Patricia ve Paul Churchland, Daniel Dennett, John Searle ve Saffet Murat Tura yer almaktadır. Epifenomenalizmi kapalı bir şekilde eleştiren kuramcılarsa Christof Koch, Francis Crick, Antonio Damasio, Mark Solms ve Oliver Turnbull’dur. Bu kuramlar arasında Saffet Murat Tura’nın zombi paradoksu adını verdiği anti-epifenomenalist argüman diğerlerine göre daha ampirik olması ve epifenomenalizme dair pratik olarak kesin bir eleştiri getirmesiyle diğerlerinden ayrılmaktadır.

Abstract: Epiphenomenalism is a scientifically problematic theory as a dualist solution to the problem of consciousness.  In this study, theorists who falsified epiphenomenalism explicitly and implicitly were compiled.  Theorists who explicitly criticize epiphenomenalism include Patricia and Paul Churchland, Daniel Dennett, John Searle, and Saffet Murat Tura.  Theorists who criticize epiphenomenalism implicitly are Christof Koch, Francis Crick, Antonio Damasio, Mark Solms and Oliver Turnbull.  Among these theories, the anti-epiphenomenalist argument, which Saffet Murat Tura called the zombie paradox, differs from the others in that it is more empirical than the others and brings a practically definite criticism of epiphenomenalism. 

Anahtar sözcükler: Epifenomenalizm, materyalizm, monizm, bilinç, zor problem 

Keywords: Epiphenomenalism, materialism, monism, consciousness, hard problem 

bottom of page