top of page

Bir Vaka Örneğinin Farklı Terapi Kuramları Açısından Değerlendirilmesi

Yazar / Author: Nursel Kuran

Atıf için / Cite this: Kuran, N. (2022). Bir vaka örneğinin farklı terapi kuramları açısından değerlendirilmesi. Psikoteori Dergisi, 3(1), 12-22.

Özet: Bu makalede Engin Geçtan'ın Çağdaş İnsanda Normaldışı Davranışlar adlı eserinde yer alan bir vaka örneğinin psikanalitik, adleryen, transaksiyonel, varoluşçu ve akılcı-duygusal-davranışçı terapi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen terapi kuramlarının terapi yöntemleri ve kuramlarda geçen kavramlar vaka üzerinden tek tek ele alınarak sonuçlandırılmıştır.

Abstract: In this article it is aimed to evaluate a case example in Engin Ge¸ctan’s book,
Contemporary Abnormal Behaviors in Contemporary Man in terms of psychoanalytic,
adlerian, tractional, existential and rational-emotional-behavioral therapy. The therapy
methods of the determined theory and concepts in the theories were concluded by
dealing with the case one by one.

Anahtar sözcükler: psikanalitik, adleryen, varoluşçuluk, transaksiyonel, akılcı-duygusal-davranışçı terapi

Keywords: psychoanalytic, adlerian, tractional, existential, rational-emotional behavioral therapy

bottom of page