top of page

Gelişimde Konuşmanın Yönlendirici İşlevi ve Çözülme (2. Kısım)

Yazar / Author: Prof. Alexander Romanovich Luria

Çeviren / Translator: Açanay Gökşen Komaç

Atıf için / Cite this: Luria, A. R. (2022). Gelişimde konuşmanın yönlendirici işlevi ve çözülme 2. kısım. (Çev. A. G. Komaç). Psikoteori Dergisi, 3(1), 64-72.

Özet: -

Anahtar sözcükler: -

bottom of page