top of page

Davranış Psikolojisinde Bir Problem Olarak Bilinç

Yazar / Author: L. S. Vigotski

Çeviren / Translator: Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Uzun

Atıf için / Cite this: Vigotski, L. S. (2022). Davranış psikolojisinde bir problem olarak bilinç. (Çev. E. Uzun). Psikoteori Dergisi, 3(1), 73-91.

Özet: -

Anahtar sözcükler: -

bottom of page