top of page

Yeni Bir Matematiksel Psikoloji İlkesinin Ana Hatları

Yazar / Author: Gustav Theodor Fechner

Çeviren / Translator: Emir H. Özel

Atıf için / Cite this: Fechner, G. T. (2022). Yeni bir matematiksel psikoloji ilkesinin ana hatları. (Çev. E. H. Özel). Psikoteori Dergisi, 3(1), 92-99.

Özet: Fechner'in zihin-beden ilişkisinin nicel bilimi olan psikofiziğin ilk taslağını içeren Zend-Avesta'nın (1851) ikinci cildinin ikinci ekinden bir çeviri sunmaktadır. Fechner, matematiksel psikolojinin fiziksel fenomenlerin gözlemlenmesine dayanması gerektiğini savunmaktadır, çünkü zihinsel fenomenlerin gözlemlenmesi sadece denklik yargılarıyla sonuçlanır. Logaritmik formül henüz Weber yasasına dayanmıyor ancak zihinsel yoğunlukların, onlara karşılık gelen fiziksel yoğunluklardan daha yavaş arttığını gösteren çeşitli gözlemlere dayanmakta. Zihinsel fenomenlerin fiziksel bileşeni salınımlıdır ve temel bir dalga ve onun üstüne bindirilmiş “dalgalanmalar” olarak ayrıştırılabilir; bu bileşen dikkat fenomenleri ve uyku-uyanıklık ile gösterilen bir kavramdır. Negatif duyumlar kavramı açıklanmış ve tartışılmıştır. Yüksek zihinsel aktivasyonlar için logaritmik yasanın bir türevi önerilmiştir. Baştan sona Fechner’in asıl meselesi, sonraki yazılarında “içsel psikofizik” olarak adlandırdığı kavramdır.

Anahtar sözcükler: -

bottom of page