top of page

Fizik Perspektifinden İnsana Bir Bakış

Sorular / Questions: Elif Eril

Cevaplayan / Answered by: Arş. Gör. Onur Genç

Atıf için / Cite this: Genç, O. (2022). Fizik perspektifinden insana bir bakış. [Söyleşi]. Psikoteori Dergisi, 3(1), 100-116.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page