top of page

Lacanyen Nöropsikanaliz ve Zihin Kuramı Bağlamında Kendiliğin Oluşumu:

Bir Hipotez Çalışması

Yazar / Author: Emir H. Özel

Atıf için / Cite this: Özel, E. H. (2021). Lacanyen Nöropsikanaliz ve Zihin Kuramı Bağlamında Kendiliğin Oluşumu: Bir Hipotez Çalışması. Psikoteori Dergisi, 2(1), 31-52.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page