top of page

Karar-Verme-Problemi’nin Bir Uygulamasıyla Birlikte Hesaplanabilir Sayılar Üzerine

Yazar / Author: Alan Mathison Turing

Çeviren / Translator: Oğuz Ziya Onat

Atıf için / Cite this: Turing, A. M. (2022). Karar-Verme-Problemi’nin Bir Uygulamasıyla Birlikte Hesaplanabilir Sayılar Üzerine. (Çev. O. Z. Onat). Psikoteori Dergisi, 3(2), 71-101.

Özet: -

Anahtar sözcükler: -

bottom of page