top of page

İlaçlar ve Divanlar: Psikiyatriye Dair Eleştirel Bir Söyleşi

Moderatör / Moderator: Emir H. Özel

Sorular / Questions: Dr. Çağrı Özpolat

Cevaplayan /Answered by: Dr. Mutluhan İzmir

Atıf için / Cite this: İzmir, M. (2022). İlaçlar ve Divanlar: Psikiyatriye Dair Eleştirel Bir Söyleşi. [Söyleşi]. Psikoteori Dergisi, 3(2), 102-118.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page