top of page

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli

Depremlerin Sosyolojik Etkileri Üzerine

Bir Söyleşi

Sorular / Questions: Nursel Kuran

Cevaplayan / Answered by: Prof. Dr. Mevlüt Özben

Atıf için / Cite this: Özben, M. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sosyolojik Etkileri Üzerine bir Söyleşi. [Söyleşi]. Psikoteori Dergisi, Özel Sayı, 17-19.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page