top of page

Psikiyatri ve Nörolojide Neo-Jacksonyen Konseptin Temel İlkeleri: Henri Ey’in Organo-Dinamik Teorisi

Yazar / Author: Dr. H. Azima

Çeviren / Translator: Sertaç Biçikci

Atıf için / Cite this: Azima, H. (2021). Psikiyatri ve Nörolojide Neo-Jacksonyen Konseptin Temel İlkeleri: Henri Ey’in Organo-Dinamik Teorisi. (Çev. S. Biçikçi). Psikoteori Dergisi, 2(1), 57-66.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page