top of page

Fonksiyonel Sistem: Luria Nöropsikolojisinin Temel Kavramları

Yazar / Author: Dr. Douglas M. Bowden

Çeviren / Translator: Burak Kurukköse

Atıf için / Cite this: Bowden, D. M. (2021). Fonksiyonel Sistem: Luria Nöropsikolojisinin Temel Kavramları. (Çev. B. Kurukköse). Psikoteori Dergisi, 2(1), 67-72.

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page