top of page

Freud ve Marx Ortaklığında Semptom Kavramına Bir Örnek: Yabancılaşma

Yazar / Author: S. Berra Özkaya

Atıf için / Cite this: Özkaya, S. B. (2020). Freud ve Marx Ortaklığında Semptom Kavramına Bir Örnek: Yabancılaşma. Psikoteori Dergisi, 1(1), 23-25

Özet / Abstract: -

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page