top of page

MAKALE GÖNDERİM KOŞULLARI

turkish-flag-1774834__340.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg.png

1- Psikoteori Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sefer yayımlanan yarı akademik ve bağımsız bir bilimsel/felsefi yayındır. Dergi çevrimiçi (online e-dergi) olarak yayımlanmaktadır. Dergiye kabul edilen çalışmaların dili Türkçe ve İngilizce’dir.

2- Psikoteori Dergisi’nde yayımlanan makalelerin düşünsel içeriği yazarın sorumluluğundadır. Makalelerde yer alan düşünceler derginin temel düşünceleri olmayabilir.

3- Psikoteori Dergisi’nin temel amacı herkesin bilime ve felsefeye katkı sunabilmesi adına uygun bir zemin oluşturmak, önemli makaleleri Türkçe’ye kazandırmak, alanında uzman isimlerle yapılan söyleşileri aktarmak ve yeni çıkan kitapların incelemelerini sunmaktır. Bu amaçlarla ilgili olarak dergi nörobilim, psikanaliz ve zihin felsefesi temaları etrafında şekillenmiştir. Derginin temel temaları bu alanlardır.

4- Dergiye makale yollayabilmek için üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu olmak gerekmektedir. Lise öğrencisi yazar adaylarının makaleleri yayıma kabul edilmemektedir. Üniversite öğrencisi olan yazar adayının okuduğu bölüm ve üniversitesi önemli değildir. Aynı şekilde üniversite mezunu yazar adayının da çalıştığı yer/kurum önemli değildir. Yazılan makalenin değerlendirmeye alınmasındaki en büyük şartlardan birisi makalenin bilimsel veya felsefi olmasıdır. Yazılar sadece iletişim kısmında belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir. Psikoteori Dergisi’nin Haziran sayısı için son gönderim tarihi 10 Mayıs'tır, Aralık sayısı için son gönderim tarihi ise 10 Kasım'dir. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirilmek üzere beklemeye alınır. 

5- Psikoteori Dergisi yarı akademik bir bilimsel/felsefi yayındır. Dergiye yollanan makalelerin bilimsel/felsefi bir üslupla yazılmaları zorunludur. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet bulunması gerekmektedir. Makalelerde kullanılan kaynak gösterimi APA’nın son sürümüdür. Metin içi atıflar da bu sürüme göre yapılmaktadır.

6- 2024 itibariyle Psikoteori Dergisi’ndeki yeni sayıların içeriği “Dosya Konusu” ve Dosya Dışı” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her sayının Dosya Konusu sosyal medya hesaplarımızdan yapılan makale çağrısı ile duyurulmaktadır. Dosya Dışı konular ise aşağıda yer almaktadır, bu alanda değerlendirmeye alınacak olan makaleler şu konuların en az birini kapsamalıdır: Nöropsikoloji, Nöropsikanaliz, Zihin Felsefesi, Doğa Bilimleri Felsefesi, Sosyal Bilimler Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Psikoloji/Psikiyatri Felsefesi, Matematik Felsefesi, Varlık Felsefesi, Epistemoloji, Psikanaliz, Yapay Zeka, Bilinç-Bilim, Bilişsel Bilimler, Nörobilim, Psikiyatri, Psikoterapi, Sosyoloji, Bilim ve Felsefe Tarihi, Doğa Bilimleri ve Felsefesi, Psikopatoloji, Antropoloji, Evrim, Davranış Bilimleri, Klinik Felsefe, Nörofelsefe, Deneysel ve Bilişsel Psikoloji/Nöroloji, Nörobiyoloji.

7- Dosya Konusu alanında değerlendirmeye alınan makaleler önce sayı editörleri tarafından incelenir ardından yayıma kabul edilip edilemeyeceğini değerlendirmek üzere sayı editörlerinin seçtiği hakemlere teslim edilir. Değerlendirme aşamasında kör hakemlik sistemi uygulanır. Her makale iki hakem tarafından değerlendirilir. Eğer hakemler ortaklaşa bir kararla makalenin yayıma uygun olmadığını belirtirlerse makale yayımlanmaz. Eğer hakemler ortak bir karara varamazlarsa sayı editörleri değerlendirmeyi üstlenir. Eğer hakemler ortaklaşa bir kararla makalenin yayıma uygun olduğunu belirtirlerse makale yayımlanmak üzere editörlere teslim edilir. Makale düzenlendikten sonra yazara gönderilir ve düzenlenmiş yeni versiyonun onayı alınır. Ardından makale yayımlanmak üzere dergiye eklenir.

 

8- Dosya Dışı alanında değerlendirmeye alınan makaleler önce yayın koordinatörü tarafından incelenir ardından yayıma kabul edilip edilemeyeceğini değerlendirmek üzere makalenin ele aldığı konuyla ilgili olan iki farklı yayın kurulu üyesine teslim edilir. Eğer yayın kurulu üyeleri ortaklaşa bir kararla makalenin yayıma uygun olmadığını belirtirlerse makale yayımlanmaz. Eğer üyeler ortak bir karara varamazlarsa yayın koordinatörü değerlendirmeyi üstlenir. Eğer yayın kurulu üyeleri ortaklaşa bir kararla makalenin yayıma uygun olduğunu belirtirlerse makale yayımlanmak üzere editörlere teslim edilir. Makale düzenlendikten sonra yazara gönderilir ve düzenlenmiş yeni versiyonun onayı alınır. Ardından makale yayımlanmak üzere dergiye eklenir.

9- Psikoteori Dergisi’nde prensip gereğince araştırma makaleleri yayımlanmamaktadır. Bunun haricinde düşünsel makaleler, derlemeler, çeviriler ve söyleşiler yayımlanabilmektedir. Film ve kitap incelemeleri için yayın koordinatörüyle iletişime geçilmelidir. Yayımlanan tüm makalelerin özgün olması zorunludur, intihal durumunda yazarın dergiyle tüm ilişkisi kesilir. Alınan son karara göre artık Psikoteori Dergisi bünyesinde yayımlanan “tanıtıcı makalelere” eskisi kadar yer verilmeyecek, onun yerine “özgün düşünce makaleleri” ön planda tutulacaktır.

10- Makalesi doğrudan ırkçılık veya nefret söylemi içeren yazarların dergiyle ilişiği kesilmektedir. Aynı şekilde çalıntı makalelerin yazarlarıyla da derginin ilişiği kesilecektir.

11- Psikoteori Dergisi bir e-dergidir, dijital ortamda yayımlanmaktadır. Yazarlardan ücret talep edilmediği gibi yazarlara ödeme de yapılmamaktadır. Herkes internet üzerinden derginin tamamına ya da yayımlanmış makalelerine ücretsiz bir şekilde erişebilir.

12- Yazar adayları çalışmalarını Psikoteori Dergisi Makale Şablonu* isimli dosyaya göre düzenleyebilirler. Yazar adayının çalışmasını bu şablonun içerisine şablonun kurallarını bozmadan koyması makuldür. Değerlendirmeye alınacak yazıların tamamının bu şablona göre düzenlenmesi zorunludur.

Not: Liste zamanla güncellenecektir.

bottom of page