top of page
Psikoteori_Logo.png
turkish-flag-1774834__340.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg.png

PSİKOTEORİ DERGİSİNE DAİR

Her şeye başlarken aklımızda daima Bilimsel Bir Psikoloji Projesi isimli deneme vardı. Freud‘un Fliess‘e gönderdiği bu meşhur denemede ustanın ruhbilime organik açıklamalar getirme kaygısını görüyorduk. Ancak bu onun zamanı için epey zor gözüküyordu çünkü beyin görüntüleme sistemleri henüz icat edilmemişti. Bu söz konusu deneme çoğu bilimsevere hiç kuşkusuz ilham vermiştir. işte her şeye başlarken bunun bir teoriden ibaret olmaması gerektiğini düşünmüştük. Bunun, uğruna çaba harcamaya ve düşünmeye değer bir iş olduğuna karar kılmıştık.

 

Psikoloji, bir zamanlar Vygotsky‘nin öngördüğü gibi bölünme aşamasında gibi duruyor aslında. iç dünyaya dair organik açıklamalar sunan ve bu organizmi pek de umursamayan daha psişik bir kesim hakim gibi duruyor. Bilimlerden bize kalan en büyük iki ilke nesnellik ve şüphedir. Yalnızca nesnel gözlemlerle gerçek ayırt edilebilir ancak şüphe edilmezse nesnelliğin de bir anlamı kalmaz. İşte insana dair iç dünya kavramına da nesnel ve şüpheci bir tavırla yaklaşılması gerekir. Bir gün elbet salt organik açıklamalar yapılacaktır ve beynin gizemleri tek tek çözüme kavuşturulacaktır ancak insanoğlunun merakı hiç dinmeyecek ve yeni gizemlere kafa yorabilecektir. Psikoteori Dergisi henüz kafalarımızda bir fikirken öğrencilere hizmet etmesi gerektiği, bilimsel bir öğrenci topluluğuna hitap etmesi gerektiği görüşündeydik. Dergimizin asıl amacı öğrencilerin de bilime katkı sağlayabileceği, fikirlerini bilimsel bir üslupla ifade edebilecekleri, düşünceye öncelik veren bir yayın olmaktı. Eğer bu amaca biraz daha yakınlaşmışsak bu bilime bir katkıdır, insanlığa bir hediyedir.

 

Başlangıçta sadece psikoloji öğrencilerine hitap etmenin çok kısıtlayıcı bir görüş olduğu hepimizin ortak kanaatiydi. Derginin tüm öğrencilere hitap etmesi ancak yine de bilimsel kalması için belirli temalar belirledik: İnsan zihnine dair organik açıklamaların geldiği sinirbilim, iç dünyayı yorumlayan ve tartışmaya açık olan psikanaliz ve insana şüpheyle yaklaşıp günümüzde bilim için önemli bir konuma sahip olan zihin felsefesi. Bu üç temel disiplin insanı anlamak için bilimin elinde bulundurduğu üç temel anahtardır ve öğrencilerin bunlar hakkındaki görüşlerinin bilime katkı sağlayabileceği bir gerçektir. Psikoteori Dergisi de işte bu gerçeği temsilen fikirden pratiğe aktarıldı.

 

Aleyna Böyük

Emir H. Özer

Tuna Gökçe 

bottom of page