top of page

Nöropsikanaliz Nedir?

Yazar / Author: Mark Solms & Oliver Turnbull

Çeviren / Translator: Emir H. Özel

Atıf için / Cite this: -

Özet: Bu makale nörobilim ve psikanalizin (“nöropsikanaliz”) disiplinlerarası konumunu kısaca incelemekte ve ayrıca bu alanın karşılaştığı bazı eleştirilere de değinmektedir. Bu makalede ilk olarak nöropsikanalizin interdisipliner bir alan olup olmadığına dair hem teorik hem de teknik sorular dahil olmak üzere alanın tarihsel temellerini gözden geçirmektedir. İkinci olarak çift görünümlü tekçiliğin konumunu da dahil ederek alanın felsefi temellerini tartışmaktadır. Üçüncü olarak nörolojik hastalarla analitik çalışmanın disiplinler arasından optimal bir temas noktasını temsil edip etmediğini tartışarak bilimsel temellerini incelemektedir. Son olarak, bu makalede nöropsikanalizin ne olmadığı konusuyla ilgilenilmekte, “spekülasyona karşı ampirik araştırma” gibi konuları ve nöropsikanalizin yeni bir psikanaliz “okulu” olup olmadığı sorusu ele alınmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Nöropsikanaliz, bilim tarihi, Freud, zihin-beden problemi, çift görünümlü tekçilik

bottom of page