top of page

Temel Duygular Hakkındaki Esasları Çözmede Afektif Nörobilimin Kritik Rolü

Yazar / Author: Prof. Dr. Jaak Panksepp

Çeviren / Translator: Ceydanur Eroğlu

Atıf için / Cite this: -

Özet: Ortony ve Turner (1990), "Temel Duygular Hakkında Esas Nedir?" sorusuna cevap aradıklarında "çok az" sonucuna ulaştılar. Duygusal sistemlerin nasıl analiz edilmesi gerektiğine dair "bileşensel" veya "mozaik" bir görüşü savunmaya devam ettiler. Tezleri, mevcut nörodavranışsal verileri dikkate almadıkları için kusurluydu. Afektif-duygulandırıcı süreçlere aracılık eden ve genetik olarak dikte edilen beyin sistemleri, bu sistemler hakkında nasıl konuştuğumuza dair anlamsal belirsizlikler olmasına rağmen mevcuttur. Bu açıklama, beyinde tutarlı bir şekilde işleyen duygusal sistemler için temel kanıt satırlarını özetlemekte ve bu alandaki beyin araştırmaları yeterince dikkate alınmadan temel duygular meselesinin artık inanılır bir şekilde tartışılamayacağı görüşünü savunmaktadır. Mevcut nörolojik verilerin kapsamlı bir analizinin yokluğunda, Ortony ve Turner tarafından yürütülen kavramsal, mantıksal analiz türü, temel duygular konusunda temel olanı çözmek için yeterli bir temel değildir.

Anahtar sözcükler: -

bottom of page