top of page

Matematik ve Bilim Ekseninde Felsefi Bir Söyleşi

Sorular / Questions: Emir H. Özel

Cevaplayan / Answered by: Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan

Atıf için / Cite this: Özkan, C. İ. (2022). Matematik ve bilim ekseninde felsefi bir söyleşi. [Söyleşi]. Psikoteori Dergisi, 3(1), 135-156.

Anahtar sözcükler / Keywords: -

bottom of page